Taimiņu izlaišana Gaujas baseinā

2020. gada 3.jūnijā

attachment file

GIAB, sadarbībā ar Amatas un Priekuļu novada pašvaldībām, realizēja projektus par taimiņu smoltu ielaišanu Gaujas pietekupēs Amatā un Raunā. Katrā upē izlaisti 4700 mākslīgi ataudzēti ar nogrieztu taukspuru taimiņi. Zivju smolti audzēti Kārļu zivjaudzētavā. Projekti finansē "Zivju fonds" un "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība".