Upe, kas vieno

Par mums

“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” (GIAB) dibināta 2015. gadā. Tās dibinātāji bija septiņas Gaujas upes baseina pašvaldības – Līgatne, Amata, Pārgauja, Cēsis, Beverīna, Krimulda un Sēja. Šobrīd biedrības biedri ir 11 Gaujas upes baseina pašvaldību tiesību un saistību pārņēmēji, kas deleģējušas savu pārstāvi biedrības valdē.

Lasīt vairāk >
img
img

Licencētā makšķerēšana

Licencētā makšķerēšana, kas vairumā pasaules civlizēto valstu ir pašsaprotama norma, Latvijā pastāv kopš 1996. gada. Tā ir nozīmīga ne tikai kā viena no rekreācijas iespējām, bet arī uzliek zināmus pienākumus gan organizētājam, kam jāveic organizatoriskais darbs un daļa līdzekļu jāiegulda ūdenstilpes uzturēšanai, gan visām institūcijām, kas saskaņo licencētās makšķerēšanas nolikumu un uzrauga tā izpildi.

Lasīt vairāk >

Ezeru apsaimniekošana

Sākot ar 2023. gadu biedrība, saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, noslēgusi deleģējuma līgumu ar Cēsu novada pašvaldību, par novada īpašumā vai valdījumā esošo ūdenstilpju apsaimniekošanu. Pašvaldības deleģējums biedrībai liek par pienākumu nodrošināt 22 funkciju realizāciju aptverot 64 ezerus un 18 upes vai šo upju posmus.
Deleģējuma uzdevumi saskaņā ar Cēsu novada ūdenstilpju apsaimniekošanas koncepcija

Lasīt vairāk >

Fakti

9

Pašvaldību deleģētie pārstāvji

452 km

Kopējais upes garums

234 m

Upes kritums