Sikšņu krāču tīrīšana 2021. gadā

2021. gada 27. decembrī

attachment fileattachment file

2021. gadā biedrība turpināja realizēt Sikšņu krāču sakopšanas projektus. Šogad projekta "Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs" veicām zivju monitoringu, sugu un biotopu aizsardzības ekspertīzi un Gaujas ūdensteces tīrīšanu atjaunojot dabiskās zivju dzīvotnes un nārsta vietas Gaujas upē (pie Vidagas) ar kopējo platību 1,20 ha (izņemot salu) - labais krasts (GPS 57.423675, 26.367799 līdz 57.423057,26.363804)

Sikšņu krāces ir īpaši labvēlīga Gaujas ūdensteces teritorija lašveidīgo zivju un citu sugu nārstam. To atjaunošana ļaus būtiski palielināt dabisko zivju nārsta areālu Gaujā, kas ilgākā termiņā veicinās zivju resursu pieaugumu visā Gaujas upes baseinā. Kopējais Sikšņu krāču potenciāli labvēlīgās teritorijas apjoms ir 16,15 km upes teces vai orientējoši 646 ha.

Projekta realizācija sadarbībā ar Zivju fondu, BIOR, VVD, SIA "Liepas AG", sertificētu ekspertu A, Poppelu

Eksperta atzinums

Foto: Ūdenstece PIRMS un PĒC tīrīšanas