Sadarbība ar panākumiem

2022. gada 13. decembris

attachment file

Lašveidīgo migrācijas laikā, Valsts vides dienests (VVD) īsteno pastiprinātu ūdenstilpju kontroli. Laika posmā no šī gada 1. oktobra līdz 30. novembrim VVD zvejas kontroles inspektori veikuši 343 reidus, katrā reidā pārbaudot vairākas ūdenstilpes. Lielākā kontroles intensitāte tika vērsta uz Ventu, Užavu, Rīvu, Salacu, Gauju un tajā ietekošajām upēm, kā arī uz jūras piekrasti.

Kopumā šogad atrasti un no ūdenstilpēm izcelti 235 nelegālie zvejas rīki, no kuriem 196 iekšējos ūdeņos, bet 39 piekrastē. Vairākos gadījumos tīklos jau bija iekļuvuši laši, kurus inspektori nekavējoties atbrīvoja un atlaida atpakaļ ūdenī. Pēc nelegālo zvejas rīku struktūras, no atrastajiem un izņemtajiem rīkiem, 181 ir zivju tīkli (142 tīkli iekšējos ūdeņos, bet 39 jūras piekrastē), 40 nēģu zvejas rīki (murdi, bunduļi), 12 vēžu murdi un 2 zivju murdi. Būtiskākās nelegālo zvejas rīku atrašanas vietas - Venta, Užava un Roja.

Lielākais atrasto nelegālās zvejas rīku skaits vienā pārbaudē ir 26 rīki, kas konstatēts Rojas upē. No ūdenstilpēm, kopā par visu periodu, lielākais VVD inspektoru izņemtais nelegālo zvejas rīku skaits bijis Ventā – 45 nelegālie zvejas rīki, no kuriem 43 ir zivju tīkli, 1 vēžu murds un 1 zivju murds.

Pastiprinātas kontroles laikā ir uzsāktas 18 administratīvā pārkāpuma lietas. No tām 10 par rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiem, savukārt 8 par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem. Kā izplatītākais rūpnieciskās zvejas pārkāpums ir zveja bez licences (maluzveja), bet kā izplatītākais makšķerēšanas pārkāpums ir makšķerēšana bez makšķerēšanas kartes vai licences un makšķerēšanas rīku skaita pārsniegšana. Pastiprinātas kontroles laikā tika izmantoti visi VVD zvejas kontrolē pieejamie tehniskie līdzekļi - laivas, apvidus automašīnas, kvadricikli, nakts redzamības ierīces u.c. Neskatoties uz degvielas un citu būtisku izmaksu sadārdzinājumu, VVD spēja īstenot pastiprinātu lašveidīgo zivju nārsta uzraudzību, pateicoties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumam.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad lašu nārsta laikā bija mājsēde, ir palielinājusies malu zvejnieku aktivitāte. 2020. gadā tika izņemti 233 nelegālie zvejas rīki, savukārt 2021. gadā tie bija vien 154 zvejas rīki, kad bija vērojams izņemto nelegālo rīku samazinājums. Šogad no ūdenstilpēm izcelts par 81 nelikumīgu zvejas rīku vairāk kā pērn.

Pastiprinātas kontroles laikā VVD sadarbojās ar Valsts robežsardzi, Valsts meža dienestu, Pašvaldību policiju, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrību, biedrību “Salackrasti”, “Svētupes aizsardzības biedrību”, Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”, biedrību “Vides Aizsardzības Asociāciju” un sabiedriskajiem vides inspektoriem, kuri deva lielu ieguldījumu kontroles veikšanā gan pašiem pieķerot pārkāpējus, gan sniedzot informāciju VVD inspektoriem par iespējamām nelegālās zvejas vietām un darbībām.

Jāatzīmē, ka šogad bija novērojama aktīvāka sabiedrības atsaucība un iesaiste, ziņojot par iespējamiem zvejas un makšķerēšanas pārkāpumiem. Aicinām iedzīvotājus neiegādāties nelikumīgi nozvejotas zivis, kā arī turpmāk ziņot par novērotajiem pārkāpumiem, zvanot 26338800!