Rudens aktivitātes - 2022

2022. gada 20.novembris

attachment file

Rudens ikgadēji ir nārsta lieguma uzraudzības laiks. Šogad, pēc novērojumiem, lašveidīgo zivju upēs daudz. Mazajās pietkupēs sparīgi nārsto taimiņi, bet Gaujā un Amatā daudzviet sastopami arī laši, un kas patīkami – salīdzinoši daudz lielie trofejas eksemplāri 15+ kilogrami.

Zivīm, kā jau ierasts, seko maluzvejnieki. Šogad līdz ar to, ka zivju kļuvis vairāk, arī maluzvejnieku aktivitāte jaušami lielāka. GIAB koordinējot pašvaldību un valsts institūciju iesaisti zivju resursu aizsardzībā, izsaka pateicību visiem, kas nežēlojot laiku un resursus iesaistās nārsta aizsardzības pasākumos. Šoreiz īpaši vēlamies uzteikt Valsts Vides dienesta kolēģus no Latgales reģionālās pārvaldes, kas ar degsmi un neatlaidību iesaistījās Gaujas upes baseina zivju aizsardzības pasākumos un protams mūsu zivju aizsardzības vecmeistaram Uldim Lencbergam, kurš vienmēr gatavs kolēģiem nodot savas zināšanas un dzīves pieredzi Gaujas zivju aizsardzībai.

Ikkatra ieguldījums ir svarīgs, jo katra maluzvejnieku nenogalētā zivs iznērsīs vai apaugļos līdz pat 10000 ikru, no kuriem pēc 5 – 6 gadiem Gaujā uz nārstu atgriezīsies ap 10 pieauguši laši.