Realizētie projekti Gaujas augštecē attaisnojas

2022. gada 10. oktobrī

attachment file

Šī gada rudens nārsta novērojumi Gaujas augštecē, virs Virešiem, liecina, ka iepriekšējos gados veiktie darbi attaisnojas. Pēc novērojumiem esam konstatējuši vismaz 14 lašu nārsta laukumus Sikšņu krācēs, tāpat ir makšķernieku liecības un video, kuros redzami laši Gaujas augštecē.

Informācijai – 2015/2016 gados šai posmā, desmit kilometru garumā, valsts programmas ietvaros tika izlaisti lašu mazuļi. Acīmredzot šī darbs attaisnojies, jo 6 – 7 gadiem šeit uz nārsta vietām atgriezušies pieauguši laši. GIAB šai teritorijā realizējusi divus apjomīgus projektus, kuru rezultātā attīrītas nārsta vietas vairāk kā 2 ha platībā. Uzskatām, ka zivju mazuļu pavairošanas programma upes augštecē, kopā ar nārsta vietu sakārtošanu, dos labus rezultātus visai upes ekosistēmai atjaunojot lašveidīgo zivju populāciju līdz pat Paideru HES aizsprostam, tādējādi sniedzot jaunas iespējas piekrastes uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Esam lūguši ZI BIOR veikt papildus monitoringus, lai novērojumiem gūtu zinātnisku apstiprinājumu. Tāpat esam lūguši Zemkopības ministriju ieviest lašveidīgo zivju aizsardzības pasākumus nārsta lieguma laikā augšpus Strenčiem.

GIAB turpinās Gaujas augšteces sakārtošanu lašveidīgo zivju pavairošanai veicot ieguldījumus gan Gaujas ūdensteces sakārtošanai, gan lašveidīgo zivju resursu pavairošanai šī reģiona Gaujas pietekupēs.