Licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā

16. decembrī, 2019

attachment file

Izdots pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 13.punktu