Izmaiņas spēkā no 2023. gada

30.11.2022

attachment file

Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā atsāksies 2023. gada 1. janvārī (atsevišķās zonās makškerēšana var sākties vēlāk, par ko laikus dosim ziņu).
Informējam par jaunumiem licencētās makšķerēšanas Nolikumā.

1. 1. zonas sākums no Carnikavas dzelzceļa tilta (agrāk no Tallinas šosejas tilta);

2. 6. zonas noslēgums pie apvedceļa tilta pirms Valmieras - tautā saukts "slimnīcas tilts" (agrāk Abuls ietaka);

3. Lomā drīkstēs paturēt 1 taimiņu 50 - 70 cm. (arī ar negrieztu taukspuru);

4. Lasi lomā paturēt nedrīkst!

5. Licences darbības laiks beidzas ar brīdi, kad makšķernieks lomā patur zivi;

6. Atskaite ne vēlāk kā 10 dienu laikā obligāti iesniedzama par visām noķertajām zivīm. Tāpat atsakaite jāiesniedz pat ja zivis nav noķertas. Atskaites neiesniegšanas gadījumā, tiks liegta iespēja iegādāties jaunu licenci, bet licencētās makšķerēšanas organizatora pienākums informāciju nosūtīt Valsts Vides dienestam administratīvās pārkāpuma lietas uzsākšanai;

7. "Dienas licences" cena nemainīga - 10 eur.