Cēsu, Siguldas un Ādažu pašvaldības pieņem Saistošos noteikumus

2022. gada 21.decembris

attachment file

Cēsu, Siguldas un Ādažu novadu pašvaldības pieņēmušas Saistošos noteikumus "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā". Ar makšķerēšanas Nolikumu iespējams iepazīties šeit.