2021. gada lomu statistika

2022. gada 3. janvārī

attachment fileattachment file

2021. gada lašveidīgo zivju licencētās makšķerēšanas sezona Gaujā un Braslā ir vērtējama, kā veiksmīga vairāku apstākļu dēļ:

  1. Kaut laika apstākļi nebija īpaši piemēroti (februāra salos makšķerēšana praktiski apstājās), tomēr būtiski palielinājies legālo makšķernieku skaits;
  2. Lašveidīgo zivju makšķerēšana Gaujā un Braslā sāk iezīmēties kā pavasara kulta nodarbe starp vietējiem makšķerniekiem, un biedrībai ir informācija par vismaz pieciem gidiem, kuri uz “Gaujas lašiem” atved ārzemju tūristu grupas (šis makšķerēšanas veids sāk attīstīties kā ziemas tūrisma nozare);
  3. Pateicoties dažādiem apstākļiem (t.sk. uzlabotai kontroles un atskaišu sistēmai) būtiski pieaudzis reģistrēto zivju skaits. Tai pašā laikā konstatējums, ka zivju šai periodā tiešām ir daudz.
     

Lejupielādēt pilnu atskaiti.