Uz ezeru sarakstu

Ezeru apsaimniekošana

Alauksta ezers

Vecpiebalgas novads

img

Alauksta ezers atrodas Cēsu novada Vecpiebalgas pagastā. Tas ietilpst Daugavas upju baseina apgabalā un atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Vecpiebalga”
Aizsargājamo ainavu apvidus "Vecpiebalga" dabas aizsardzības plāns

Ezera kontūra ovāla, orientēta ziemeļrietumu—dienvidaustrumu virzienā, ar dažiem izliektiem līčiem. Ezerā ir divas salas ar kopējo platību 1,6 ha — Lielā sala (0,8 ha) un Mazā sala (arī Vidsniedre) (0,76 ha). Ezera gultni vietām klāj dūņas un līdz 5 m biezs sapropeļa slānis. Krasti pārsvarā lēzeni, dienvidu pusē arī stāvi. No ezera izteka Gaujiņa, kas tālāk pārtop Latvijas garākajā upē Gaujā un Silakroga grāvis, kas ir 19. gadsimtā izveidots mākslīgs kanāls uz Tauna ezeru. Ezera platība ir 774,8 ha, vidējais dziļums ir 3,3 metri, maksimālais dziļums ir 7,0 metri.


Ezera apsaimniekošana

Pamatojoties uz Cēsu novada deleģējumu, ezeru, saskaņā ar Cēsu novada ūdenstilpju apsaimniekošanas koncepcija nodrošina Gaujas ilgstpējīgas attīstības biedrība.


Licenču iegāde

Sākot ar 2024. gada 1. maiju, saskaņā ar Cešu novada domes Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Alauksta ezerā, ezerā ieviesta licencēta makšķerēšana. Makšķerēšanas Licenču iegāde www.manacope.lv

2023. gadā ezerā veikta zivsaimnieciski zinātniskā izpēte.