No 17. janvāra arī Priekuļu un Beverīnas novados

16. janvārī, 2020

attachment file

Informējam, ka ar 17. janvāri tiek uzsākta lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Beverīnas un Priekuļu novadu administratīvās teritorijās Gaujas kreisajā krastā (no Abuls ietekas GPS 57.549098, 25.494204 līdz Valmieras pilsētas ziemeļu robežai GPS 57.540573, 25.458727) un no Valmieras pilsētas rietumu robežas (pie P18 tilta pār Gauju GPS 57.514526, 25.386741 līdz Priekuļu novada rietumu robežai GPS 57.338854, 25.386741).

Tātad Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujas kreisajā krastā uz 17. janvāri ir ieviesta Beverīnas, Priekuļu, Cēsu, Amatas un Līgatnes novados.