1. marta valdes sēde

23. martā, 2017

attachment file

Sēdes laikā tika sniegta atskaite par pagājušajā pariodā paveikto un iezīmētas ieceres šim gadam.

Valdes lēma par valdes locekli apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāju V.A. Kraukli, kurš biedrībā darbosies, kā Valkas novada pārstāvis un uzņemt jaunu biedru - Apes novadu.

Būtiskākais sēdes jautājums bija saistībā ar izstrādātajiem licencētās makšķerēšanas noteikumu projektu Gaujā un Braslā. Pēc garām diskusijām valdes locekļi vienojās par noteikumu projektu, kas tiks iesniegts vērtēšanai institūcijās.

Piedāvājam makšķernieku saimei iepazīties ar noteikumu projektu un izteikt savu viedokli. nolikums.docx