Kontakti

Biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība"
reģ. Nr.50008235771
Spriņģu iela - 4, Līgatne, Līgatnes novads (LV - 4110)
konts: LV21UNLA0050023011104
SEB banka